www.obrnutafaza.hr   linkedin obrnutafaza.hr twitter obrnutafaza.hr mailc18 obrnuta faza

 

sunshell chrom4 daicel dr.maisch fortis

 

Obrnuta faza d.o.o. • Pazin 52 000 - J.Voltića 5 - HR • upisano u Trgovački sud u Rijeci dana 29.11.2012. u registarski uložak s MBS 040292731 • mb 2939924 • oib 00920851908 • Erste banka - IBAN: HR39 2402006 1100641545- SWIFT: ESBCHR22 • iznos temeljnog kapitala 20.000,00 kn uplaćenog u cijelosti • Zvonimir Majić zastupa društvo samostalno i neograničeno • 10 000 Zagreb - Krapinska 36 • MOB 0038599 4404 601 - TEL 003851 3026 590 - FAX 003851 3093 165 • info@obrnutafaza.hr • obrnutafaza.hr