www.obrnutafaza.hr   linkedin obrnutafaza.hr twitter obrnutafaza.hr mail

Mega GC

MEGA S.N.C. je talijanski proizvođač kapilarnih kolona za plinsku kromatografiju već više od 30 godina. Danas MEGA nudi široki raspon stacionarnih faza i kolona. Njihova je kvaliteta osigurana i garantirana individualnim testiranjem svake kolone koristeći tzv. GROB testni miks koji potvrđuje visoku učinkovitost MEGA proizvoda.

MEGA katalog uključuje GC, GC-MS kolone, te kolone za brzu i ultra brzu plinsku kromatografiju.

Također, MEGA proizvodi i najučinkovitije kapilarne GC kolone na ciklodekstrin bazi za enantiomerne kiralne separacije (MEGA-Dex serija GC kolona).

 

Fused Silica Capillary ColumnsGlass Capillary ColumnsPRESS-FIT Micro-UnionsRetention GAPS

capillary_columns

 

 

APLIKACIJE:APLIKACIJE / CHIRAL GC:


KORISNO:


MEGA-1

/ 100% Metil-Polisiloksan / Nepolarna Faza / USP G1, G2, G9, G38 / EPA 504.1, 505, 606, 8141A /

Aplikacije:

Ketones - Phthalates Esters-EPA Method 606 - Phenols - Cyclic Hydrocarbons - Natural Gas Hydrocarbons - Organophosphorus Pesticides - Butter Triglycerides

više informacija >>

 

MEGA-17

/ 50% Fenil, 50% Metil-Polisiloksan / Srednje do jako polarna faza / USP G3, G17 / EPA 604, 608, 619, 8060, 8081 /

više informacija >>

 

MEGA-1701

/ 7% Cijanopropil, 7% Fenil, 86% Metil-Polisiloksan / Srednje polarna faza / USP G46 / EPA 513, 515.2, 552.2, 607, 619, 622, 8091, 8121, 8151A /


Aplikacije:

Organophosphorus Pesticides - Food Packaging Residual Solvents

više informacija >>

 

MEGA-5

/ 5% Fenil, 95% Metil-Polisiloksan / Niskopolarna faza / USP G27, G36, G41 / EPA 611/8110, 604, 606, 607, 608/8081, 609, 612, 613, 615, 619, 622, 8015B, 8041, 8061A, 8082, 8091, 8121, 8141 /

Aplikacije:

Alkyl Naphthalens - Haloethers-EPA Method 611, 8110 - Anaesthetic-Basic Drugs - Basic Drugs Underivatized - Phenols - EPA Method 604 - Chlorinated Hydrocarbons-EPA Method 612 - Nitrosamines-EPA Method 607 - Organochlorine Pesticides-Metodo EPA 608, 8081

više informacija >>

 

MEGA-SE52

/ 5% Fenil, 95% Metil-Polisiloksan / Niskopolarna faza /

više informacija >>

 

MEGA-SE54

/ 5% / Fenil, 1% Vinil, 94% Metil-Polisiloksan / Niskopolarna faza / USP G6 /

više informacija >>

 

MEGA-WAX

/ Polietilenglikol(PEG) / Visokopolarna faza / USP G14, G15, G16, G20, G39, G47, USP 467 (OVIs) / EPA 602, 603, 619, 8121 /

Aplikacije:

Purgeable Aromatics - EPA Method 602 - Dimethylanilines - FAMEs - C4-C18 - FAMEs - C6-C24 - Nitrosoamines - Herbicides, Triazines - EPA Method 619

više informacija >>

 

MEGA-1 MS

/ 100% Metil-Polisiloksan / Nepolarna faza / USP G1, G2, G9, G3 / EPA 606 /

više informacija >>

 

MEGA-17 MS

/ 50% Fenil 50% Metil-Polisiloksan / Srednje do jako polarna faza / USP G3, G17 /

više informacija >>

 

MEGA-225 MS

/ 25% Cijanopropil, 25% Fenil, 50% Metil-Polisiloksan / Srednje do jako polarna faza / USP G7, G19 /

više informacija >>

 

MEGA-35 MS

/ 35% Fenil 65% Metil-Polisiloksan / Srednje do jako polarna faza / USP G28, G42 /

više informacija >>

 

MEGA-5 MS

/ 5% Fenil 95% Metil-Polisiloksan / Nepolarna faza / USP G27, G36, G41 / EPA 513, 525, 552.2, 604, 606, 610, 613, 625, 1625, 1653, 8100, 8141A, 8270C, 8280A /

više informacija >>

 

MEGA-WAX MS

/ Polietilenglikol (PEG) / Visoko polarna faza / USP G14, G15, G16, G20, G39, G47, USP 467 (OVIs) / EPA 602, 603, 619 /

više informacija >>

 

MEGA-1 HT

/ 100% Metil-Polisiloksan / Nepolarna faza / Stabilna do 380°C /

više informacija >>

 

MEGA-5 HT

/ 5% Fenil, 95% Metil-Polisiloksan / Nepolarna faza / Stabilna do 380°C /

više informacija >>

 

MEGA-SE54 HT

/ 5% Fenil, 1% Vinil, 94% Metil-Polisiloksan / Niskopolarna faza / Stabilna do 380°C /

više informacija >>

 

MEGA-WAX HT

/ Polietilenglikol (PEG) / Visokopolarna faza / Stabilna do 300°C /

više informacija >>

 

MEGA-DEX DAC-Beta

/ Diacetil terc-butil-silil-BETA-Ciklodekstrin / Kiralna faza /

Aplikacije:

Camphor - Cineol - Delta-Lactones - Isoborneol - Menthols - Menthols 2 - Carvone - Chiral Compunds Table (MEGA-DEX Columns)

više informacija >>

 

MEGA-DEX DAC-Gamma

/ Diacetil terc-butil-silil-GAMMA-Ciklodekstrin / Kiralna faza /

Aplikacije:

Chiral Compunds Table (MEGA-DEX Columns)

više informacija >>

 

MEGA-DEX DET-Beta

/ Dietil terc-butil-silil-BETA-Ciklodekstrin / Kiralna faza /

Aplikacije:

Alpha-Pinene, Linalool, Menthol - Beta-Pinene - Camphor - Cineol - Gamma-Lactones - Isoborneol - Lavandulol - Linalool, Linalyl Acetate - Menthols - Nerolidol - Faustrime Essential Oil - Chiral Compunds Table (MEGA-DEX)

više informacija >>

 

MEGA-DEX DET-Gamma

/ Dietil terc-butil-silil-GAMMA-Ciklodekstrin / Kiralna faza /

Aplikacije:

Chiral Compunds Table (MEGA-DEX Columns)

više informacija >>

 

MEGA-DEX DMP-Beta

/ Dimetil pentil-BETA-Ciklodekstrin / Kiralna faza /

Aplikacije:

Beta-Pinene - Cineol - Hexobarbital - Isoborneol - Lavandulol - Chiral Compunds Table (MEGA-DEX)

više informacija >>

 

MEGA-DEX DMT-Beta

/ Dimetil terc-butil-silil-BETA-Ciklodekstrin / Kiralna faza /

Aplikacije:

Beta Pinene - Camphor - Cineol - Isoborneol - Lavandulol - Linalool, Linalool Oxyde - Chiral Compunds Table (MEGA-DEX)

više informacija >>

 

MEGA-10

/ 100% Cijanopropil Polisiloksan / Visokopolarna faza / USP G5, G8, G48 /

Aplikacije:

FAMEs cis - trans - Olive Oil FAMEs cis - trans

više informacija >>

 

MEGA-101

/ 100% Polidimetilpolisiloksan / Nepolarna faza /

više informacija >>

 

MEGA-13

/ 13% Fenil, 87% Metil-Polisiloksan / Srednje polarna faza / EPA 601, 602, 624 /

više informacija >>

 

MEGA-20

/ 20% Fenil, 80% Metil-Polisiloksan / Srednje polarna faza / USP G28, G32 /

više informacija >>

 

MEGA-200

/ Trifluoropropil Metil-Polisiloksan / Visoko polarna faza / USP G6 /

više informacija >>

 

MEGA-225

/ 25% Cijanopropil, 25% Fenil, 50% Metil-Polisiloksan / Srednje do jako polarna faza / USP G7, G19 /

više informacija >>

 

MEGA-35

/ 35% Fenil, 65% Metil-Polisiloksan / Srednje polarna faza /

više informacija >>

 

MEGA-50

/ 50% Cijanopropil, 50% Metil-Polisiloksan / Srednje do jako polarna faza / USP G5 /

više informacija >>

 

MEGA-624

/ 6% Cijanopropil-Fenil 94% Metil-Polisiloksan / Srednje polarna faza / USP G43 / EPA 501.3, 502.1, 502.2, 503.1, 504.1, 524.2, 601, 602, 603, 624, 1624, 8010B, 8021B, 8030A, 8260B, USP 467 (OVIs) /

Aplikacije:

Residual Solvents (USP 467 - OVIs)

više informacija >>

 

MEGA-ACID (FFAP)

/ Modificirani Polietilenglikol (PEG) / Visoko polarna faza /

Aplikacije:

Free Acids - Organic Acids - Amides - Flavors & Fragrances Compounds - Volatile Acidic Compounds

više informacija >>

 

MEGA-BIODIESEL

/ Faza za analizu biodizela / Stabilna do 370°C / UNI EN ISO 14105 (ASTM 6584), UNI EN ISO 14103 /

Aplikacije:

Biodiesel Glycerin, Triglycerides (UNI EN ISO 14105, ASTM 6584) - Biodiesel FAMEs (UNI EN ISO 14103:2003)

više informacija >>

 

MEGA-ALC

/ Faza za analizu alkohola u krvi /

<

Aplikacije:

Blood Alcohol (Headspace) - Serum Volatiles

više informacija >>

 

MEGA-DAI

/ Faza za direktna vodena injektiranja u kolone uz izbjegavanje pripreme uzorka /

Aplikacije:

Halogenated Aqueous Compounds

više informacija >>

 

MEGA-JXR

/ 100% Metil-Polisiloksan / Nepolarna faza /

više informacija >>

 

MEGA-LAP

/ Faza posebno razvijena za analizu zasićenih i nezasićenih triglicerida, sterola i lipida / Stabilna do 370°C /

Aplikacije:

Sterols (TMS) - Corn Oil - Sterols (TMS) - Peanut Oil - Sterols (TMS) - Sunflower Oil - Sterols (TMS) - Soy Oil - Triglycerides - Olive Oil - Triglycerides - Hazelnut Oil

više informacija >>

 

MEGA-PLUS

/ Kopolimer Polietilenglikol (PEG) + Metil-Polisiloksan / Srednje do jako polarna faza /

više informacija >>

 

MEGA-BASIC

/ Faze za analizu bazičnih komponenti kao što su alifatski i aromatski amini /

<

Aplikacije:

Amines

više informacija >>

 

MEGA-POF

/ Faza posebno dizajnirana za analizu, pesticida, herbicida i insekticida /

Aplikacije:

Organophosphorus Pesticides

više informacija >>

 

MEGA-1 PONA

/ 100% Metil-Polisiloksan / Nepolarna faza / Dizajnirana za DHA - detaljnu analizu ugljikovodika /

više informacija >>

 

MEGA-PS255

/ 1% Vinil, 99% Metil-Polisiloksan / Nepolarna faza /

Aplikacije:

Alcohols

više informacija >>

 

MEGA-PS264

/ 5.8% Fenil, 0.2% Vinil, 94% Metil-Polisiloksan / Slabo do srednje polarna faza /

Aplikacije:

Amines

više informacija >>

 

MEGA-SE30

/ 100% Metil-Polisiloksan / Nepolarna faza /

više informacija >>

 

MEGA-SOLVE 1

/ Faza za separaciju kompleksnih smjesa /

Aplikacije:

Solvents - Solvents 2 - Solvents List

više informacija >>

 

MEGA-SOLVE 2

/ Faza za separaciju kompleksnih smjesa /

Aplikacije:

Solvents - Solvents 2 - Solvents List

više informacija >>

 

MEGA-TNT 8095

/ Faza posbno dizajnirana za analizu eksploziva, nitroaromata i nitroamina / EPA 8095 /

Aplikacije:

Explosives - EPA Method 8095

više informacija >>

 

MEGA-VOC

/ Faze posebno dizajnirane za analizu lakohlapivih organskih komponenti i otapala /

Aplikacije:

Halogenated Volatiles - EPA Method 551 - Residual Solvents (FAST-GC) - Solvents - Anaesthetics Gases

više informacija >>

 

MEGA-PAH

/ Faza posebno dizajnirana za analizu PAH-ova (poliaromatskih ugljikovodika) /

Aplikacije:

EPA Method 610/8100 (PAHs)

više informacija >>

 


www.mega.mi.it