www.obrnutafaza.hr   linkedin obrnutafaza.hr twitter obrnutafaza.hr mail
HPC Standards (Njemačka) je proizvođač analitičkih standarada visoke čistoće za analize rezidua. ISO 9001 i ISO 17034 akreditiran, HPC Standards je specijaliziran za proizvodnju referentnih materijala za pesticide, veterinarske proizvode kao i njihove metabolite.