www.obrnutafaza.hr   linkedin obrnutafaza.hr twitter obrnutafaza.hr mail

 

Hplc/Uhplc Fortis

 

Aplikacije:

Korisno:


// Fortis SpeedCore //

SpeedCore

Fortis Speedcore je core-shell kolona prikladna za analize kako na konvencionalnim HPLC sustavima, tako i na UHPLC sustavima.
Fortis Speedcore kolone su dizajnirane tako da omoguće povećanu efikasnost, brzinu i rezoluciju HPLC/UHPLC analize.// UHPLC //

/ FORTIS C18 /

c 18

- pH selektivnost za razvoj metoda -
- pH stabilnost od 1 do 12 -
- Brza ekvilibracija -
- Širok raspon pH stabilnosti daje analitičaru mogućnost optimizacije pH vrijednosti za traženu separaciju -
- Radikalno mijenjanje rezolucije promjenom pH vrijednosti za optimizaciju razdvajanja između komponentnih klasa -
- Potpuna skalabilnost iz HPLC-a u UHPLC -
- Kiseline, baze, neutralne komponente -

/ FORTIS H2O /

c 18

- Polarno "Endkapirana" kolona -
- Poboljšana retencija polarnih komponenti -
- Hidrofilni analiti, organske kiseline, katekolamini -

/ FORTIS Diphenyl /

c 18

- Jedinstvena difenil struktura -
- Metabolitsko prifiliranje -
- Razdvajanje pozicijskih izomera -
- Hidrofilni i hidrofobni analiti -

/ FORTIS C8 /

c 18

- Kolona za općenitu UHPLC primjenu i razvoj metoda -
- Lipidi, Steroidi, jako hidrofobni analiti -

/ FORTIS HILIC /

c 18

- Retencija jako polarnih komponenti -
- Homogena koncentracija silanola -
- Poboljšana MS osjetljivost -
- Karboskilne kiseline, Nukleotidi, Vitamini -

/ FORTIS HILIC Diol /

c 18

- Alternativna selektivnost goloj siliki -
- HILIC ili normalnofazni način -
- Steroidi, Proteini, Metaboliti -

/ FORTIS Cyano /

c 18

- Cijano funkcionalnost -
- Obrnutafazni ili normalni način -
- Eksplozivi, pesticidi, steroidi -

/ FORTIS Amino /

c 18

- Reproducibilno i robusno vezivanje -
- Obrnuta i normalna faza, ionska izmjena -
- Saharidi, Oligonukleotidi, Steroidi -

/ 2.1/2.5 µm Fortis /

- C18, Di-phenyl, C8, Cyano -
- Stabilnost do 1000 bara -
- Potpuno skalabilno iz analitičkog u preparativno -
- Robusne čestice -
- Kolone prikladne i za klasične HPLC sustave, tako i za UHPLC sustave -
- Manji radni tlak u odnosu na sub-2 mikronske čestice bez značajnog gubitka na efikasnosti -

 

// HPLC //

/ FORTIS C18 /

 

/ FORTIS Phenyl /

 

/ FORTIS H2o /

 

/ FORTIS C8 /

 

/ FORTIS Cyano /

 

/ FORTIS HILIC /

 

/ FORTIS Amino /

 

 

/ FORTIS Diol /

 

/ FORTIS BIO /

fortis_bio

- Analiza peptida, proteina i ostalih biomolekula -
- C18, C4 - 1.7µm UHPLC / 5µm HPLC -www.fortis-technologies.com