www.obrnutafaza.hr   linkedin obrnutafaza.hr twitter obrnutafaza.hr mail

 

 

2mag magnetske mješalice

Magnetska mješalica je laboratorijski uređaj koji koristi rotirajuće magnetsko polje koje uzrokuje brzo rotiranje "mušice ili rotirajuće pregradice" (eng. "stir bar") uronjene u tekućinu. Okretno polje može biti stvoreno ili rotirajućim magnetom ili skupom stacionarnih elektromagneta koji se nalaze ispod posude s tekućinom. S obzirom da staklo nije podložno utjecaju magnetskog polja, većina kemijskih reakcija povezanih sa magnetskim mješalicama se odvija u staklenim posudama.

 www.2mag.de