www.obrnutafaza.hr   linkedin obrnutafaza.hr twitter obrnutafaza.hr mail


 

 

Kjeldahlova metoda

Kjeldahlova metoda je metoda za kvantitativno određivanje dušika (proteina). Razvio ju je danski kemičar, Johan Kjeldahl, 1883. godine. On je dobio zadatak da utvrdi količinu proteina u zrnju koje se koristi u industriji slada. Manje proteina značilo bi više piva.

Metoda se sastoji od zagrijavanja tvari sa sumpornom kiselinom, koja razgrađuje organsku tvar oksidacijom, kako bi se oslobodio reducirani dušik kao amonijev sulfat. U ovom se koraku dodaje kalijev sulfat da se poveća vrelište medija.

Kemijska razgradnja uzorka je završena kada u početku tamni medij postane bezbojan. Otopina se zatim destilira s malom količinom natrijevog hidroksida koji pretvara amonijeve soli u amonijak. Količina prisutnog amonijaka, a time i količina dušika prisutna u uzorku, se određuje titracijom.


Aplikacije - Kjeldahl
EKSTRAKCIJA

Ekstrakcija tvari iz homogenih smjesa provodi se na osnovi njene različite topljivosti u različitim otapalima koja se međusobno ne miješaju. Intenzivnim miješanjem ishodišne smjese i drugog otapala preko što veće razdjelne površine i što dulje vrijeme, te uzastopnim ponavljanjem postupka s manjim količinama drugog otapala, pospješuje se otapanje i povećava količina ključnog sastojka u otapalu.

Soxhlet ekstrakcija je postupak uklanjanja lipida (masnoća) iz hrane.

Metoda nije limitirana samo na ekstrakciju lipida, a ime je dobila po svom izumitelju, Franzu Von Soxhletu, koji je 1879. godine prvi opisao poluautomatsku metodu ekstrakcije lipida iz hrane.

Uzorak se suši, melje i stavlja u cijev iznad ekstrakcijskog otapala. Kada se zagrijava, otapalo isparava a zatim se pare otapala kondenziraju u komoru s uzorkom i pomoću sifona se prelijevaju nazad u tikvicu. Pri svakom ciklusu otopi se dio željene komponente koja se koncentrira u tikvici. Isparavanjem otapala pod vakuumom, dobije se čista tvar.

Glavna prednost ekstrakcije po Soxhletu je kontinuirana ekstrakcija u kojem se otapalo s ekstrahiranim tvarima isprazni u posudu, svježe otapalo se kondenzira i kontinuirano ekstrahira što čini proces kraćim uz upotrebu manjeg volumena otapala. Hidroliza je razgradnja molekula kovalentnih složenih kemijskih spojeva u reakciji s vodom, kidanjem kovalentnih veza, pri čemu se vodikov ion iz vode spaja s jednim, a hidroksidni ion s drugim produktom raspada. Odvija se uz djelovanje kiselina, lužina ili enzima. Uzorci često imaju vrlo visok udio masti i treba ih pripremiti za ekstrakciju i u tom se slučaju hidroliza odvija sa klorovodičnom kiselinom na temperaturi od 170C.

 

Aplikacije - EkstrakcijaINDUSTRIJA