www.obrnutafaza.hr   linkedin obrnutafaza.hr twitter obrnutafaza.hr mail

 

GC - Plinska kromatografija

Plinska kromatografija je metoda razdvajanja i detekcije hlapljivih organskih spojeva i nekih anorganskih plinova iz smjese, te je jedna od temeljnih tehnika u kemijskoj analizi.

Kao mobilna faza (plin nosač) najčešće se upotrebljavaju helij, dušik, vodik te smjesa argona i metana. Izbor plina ovisi od uzorka i detektora, a najviše se koristi helij. Uzorak se unosi pomoću injektora (ručnog ili automatskog) te putem grijanog sustava za uštrcavanje, ispari, te nošen plinom prelazi u stupac (injektor ima ulogu da pretvori uzorak u plinovito stanje i pomiješa ga sa mobilnom fazom). Mjesto unošenja uzorka je grijano cca 50°C iznad temperature vrelišta najmanje hlapivog sastojka.

Danas su uglavnom u uporabi kapilarni stupci, zbog bolje učinkovitosti razdvajanja. Unutarnji zidovi kapilarnog stupca su presvučeni čvrstim poroznim materijalom ili viskoznom tekućinom. Kod kapilarnih kolona, uzorak se ne unosi direktno u kolonu. Plinovi moraju biti pročišćeni i ne smiju sadržavati ugljikovodike, kisik ili vodenu paru. Kapilarni stupci se izrađuju od rastaljenog silicijevog dioksida dobivenog spaljivanjem silicij tetraklorida u prisutnosti kisika.

Za razliku od tekućinske kromatografije, u plinskoj kromatografiji analit ne reagira s mobilnom fazom, te zbog toga njegova brzina kretanja kroz kolonu ne ovisi o kemijskoj strukturi mobilne faze. U GC-u se koristi više vrsta detektora, čiji se izbor vrši na osnovi komponente koja se analizira (TCD - detektor termalne vodljivosti, FID - plameno-ionizacijski detektor, ECD - detektor zarobljavanja elektrona, NPD - dušik fosforni detektor, PID -foto ionizacijski detektor, MS - maseno spektrometrijski detektor).

 

 

gc_mega

MEGA GC, GC / MS i kiralne GC kolone:

MEGA-1, 17, 1701, 5, SE-52, SE-54, WAX, 1MS, 17MS, 225MS, 35MS, 5MS, WAX MS, 1HT, 5HT, SE54 HT, WAX HT, DEX DAC-Beta, DEX DAC-Gamma, DEX-DET-Gamma, DEX DMP-Beta, DEX DMT-Beta, 10, 101,13, 20, 200, 225, 35, 50, 624, ACID (FFAP), BIODIESEL, ALC, DAI, PLUS, BASIC, PAH, POF, 1 PONA, PS255, PS264, SE30, SOLVE, TNT 8095, VOC

više informacija >>

SGE GC kolone

SGE - GC kolone:

BP1, BP1-PONA, BPX1, SolGel-1ms, BP5, BPX5, BPX35, BPX608, BPX50, HT5, HT8, BP225, BP10 (1701), BP624, BP-Volatiles, BPX70, BPX90, BP21 (FFAP), BP20 (Wax), SolGel-WAX, CYDEX-B

više informacija >>

SRI - GC instrumenti

plinski kromatografi • detektori • injektori • autosempleri

više informacija >>

OV - Ohio Valley Specialty Company - GC, GC/MS kolone

Ohio Valley Specialty Company - GC, GC / MS kolone:

OV-1, OV-1ms, OV-5, OV-5ms, OV-20, OV-35, OV-225, OV-351, OV-624, OV-1301, OV-1701, Carbowax 20M

više informacija >>